طراحی و ساخت نمونه جعبه

در تک باکس به دلیل وجود پایه مهندسی جعبه سخت و دارا بودن تمام جوانب طراحی امکان طراحی و ساخت انواع جعبه سخت مهیا است021


در صورت نیاز میتوانید طرح جعبه مورد نظر خود را به تک باکس داده و یا الزامات موزد نیاز جعبه مد نظر خود را به تک باکس ارائه دهید تا جعبه با مشخصات مورد نظر شما نمونه سازی و تولید شود

 

 

 

 

 

و یا می توانید نمونه جعبه ساخته شده در هر یک از کمپانی های معتبر جعبه سازی جهان را ارائه نمایید تا نمونه مشابه طراحی و نمونه سازی و تولید گردد

 

در تک باکس قبل از تولید هر جعبه حتما نمونه از جعبه ساخته می شود و پس از تایید مشتری فرایند تولید آغاز می گرددShoe-Box

 

نمونه سازی

نمونه سازی محصولات 638465721_786 Fanci_Rojo_Muttiusos_1
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA