جعبه های کشویی یا قوطی کبریتی

نوع دیگری از جعبه های سخت جعبه های کشویی یا قوطی کبریتی است

این نوع جعبه عموما در سایزهای کوچک ساخته می شود543060089_124

 

تولید

در تولید این جعبه اگر انطباقات درست و به جا رعایت شوند این نوع جعبه بسیار مستحکم و زیبا خواهد بود