جعبه های سه تکه یا یقه دار

جعبه های سه تکه یا یقه دار به نوعی از جعبه گفته می شود که در کلاس کاری بالاتری نسبت به نوع تکه قرار داردFancy_Shirt_Boxes_for_Shirt_Manufacturers_can

این نوع جعبه از سه قسمت تشکیل شده و از لحاظ هزینه تولید نسبت به جعبه های معمولی گران تر بوده و البته از استحکام بالاتر و جذابیت بیشتری برخوردار است 

 

تولید

این نوع جعبه به دو شکل تولید می شود

1- این نوع جعبه به صورت سه کویته جعبه جدا از هم تولید شده و سپس دو کویته با چسب گرم صنعتی به یکدیگر متصل می شوند و تشکیل قسمت پایین جعبه را می دهند و قست درب بر روی آنها سوار می شود

2- در روش دیگر دو قسمت جعبه تولید شده و نواری به عنوان یقه تولید می شود و این نوار مقوایی روکش دار در داخل قسمت پایینی جعبه مونتاژ شده و قسمت پایین جعبه را تشکیل می دهند .638465721_786